Witamy
Program Ryś jest aplikacją instalowaną stacjonarnie przygotowaną specjalnie na potrzeby
funkcji łowczego w kołach łowieckich.
Prace nad programem dla łowczych prowadzimy od 2002 roku,
a jego nadrzędnym zadaniem jest uniwersalność ze względu
na zróżnicowaną strukturę rozliczeń w kołach łowieckich.


Poniżej lista podstawowych funkcji programu:

Numeracja Upoważnienia indywidualna dla każdego z obwodów
Możliwość wydruku Upoważnienia dowolnej liczbie myśliwych jednocześnie
Pełne dane w karcie ewidencyjnej myśliwego
Obsługa polowań zbiorowych oraz dewizowych
Kontrola poprawności wykonania odstrzału
Sprawozdanie z polowania zbiorowego
Świadectwo pochodzenia zwierzyny
Rozszerzone funkcje książki materiałowej
Notatnik z możliwością wydruku
Ewidencja Biur Polowań
Ewidencja Strażników Łowieckich
Ewidencja ubytków zwierzyny w obwodzie
Ewidencja przypadków kłusownictwa
Możliwość jednorazowego wpisu większej ilości pozyskanej
zwierzyny drobnej / np. z polowań zbiorowych /
Nowa bardziej mobilna platforma bazy danych.
Automatyczne wystawianie druku PIT 8-C dla myśliwych
Zapisywanie i odzyskiwanie kopii bezpieczeństwa według indywidualnych ustawień
Wydruk karty ewidencyjnej myśliwego
Wydruk / rozliczenia punktów skupu
Wydruk / rozliczenie planu łowieckiego
Wydruk / rozliczenie zwierzyny nie odstawionej do punktów skupu
Wydruk / rozliczenie każdego gatunku zwierzyny z osobna
Wydruk / rozliczenie myśliwego
Wydruk / rozliczenie zwierzyny
Wydruk listy pozyskanych samców zwierzyny płowej do wyceny
+ wydruk etykietek do wyceny
Wydruk / ewidencja szkód łowieckich
Wydruk raportu finansowego ogólnego z pozyskania zwierzyny
Wydruk listy wydanych upoważnień na odstrzał indywidualny
Książka materiałowa koła łowieckiego